O congreso celebrarase no salón de actos da sede da Facultade de Psicoloxía, anexa á Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida), que é o onde se localizan tamén a biblioteca, conserxería (tf. Conserjería: Tel. +34 881 81 37 17) e a cafetería:

Enderezo
Campus Vida, Calle Xosé María Suárez Núñez, s/n,
15782 Santiago de Compostela, A Coruña, España