Tramitada a homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como actividade de formación permanente do profesorado non universitario no marco do seu convenio coa USC. Provisionalmente recoñecido como actividade de formación permanente do profesorado non universitario.

O seu recoñecemento definitivo está suxeito ao cumprimento dos requisitos establecidos na Orde do 14 de maio de 2013 (DOG 96).